קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GlobalFilterGetter

public class GlobalFilterGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GlobalFilterGetter


יישום שירות שמחזיר את המסננים של פנייה נתונה.

סיכום

שדות

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

בוני ציבור

GlobalFilterGetter ()

שיטות ציבוריות

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

מחזירה FeatureResponse מבוסס על הבקשה.

String getName ()

שם התכונה.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

שדות

GLOBAL_FILTER_GETTER

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

בוני ציבור

GlobalFilterGetter

public GlobalFilterGetter ()

שיטות ציבוריות

לבצע

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

מחזירה FeatureResponse מבוסס על הבקשה.

פרמטרים
request FeatureRequest

החזרות
FeatureResponse

getName

public String getName ()

שם התכונה. חייב להתאים FeatureRequest#getName() .

החזרות
String

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

פרמטרים
configuration IConfiguration