Pobieracz opcji

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


Pomocnik, aby uzyskać opcje testowe z procesu nadrzędnego.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

OptionFetcher ()

Metody publiczne

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

Wypełnij niektóre opcje z elementu podrzędnego, jeśli jest to proces podrzędny, dopasowując wartości nadrzędne.

Konstruktory publiczne

Pobieracz opcji

public OptionFetcher ()

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

fetchParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

Wypełnij niektóre opcje z elementu podrzędnego, jeśli jest to proces podrzędny, dopasowując wartości nadrzędne.

Parametry
config IConfiguration