Proxy Yapılandırması

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Yürütülecek uzak bir konfigürasyona işaret edilmesine izin veren nesne.

Özet

Alanlar

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçıları

ProxyConfiguration ()

Genel yöntemler

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Kullanılacak geçerli proxy yapılandırmasını döndürür.

boolean isProxySet ()

Proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

Alanlar

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçıları

Proxy Yapılandırması

public ProxyConfiguration ()

Genel yöntemler

Komut satırını temizle

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Parametreler
originalCommand String

İadeler
String[]

Atar
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Kullanılacak geçerli proxy yapılandırmasını döndürür.

İadeler
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

İadeler
boolean

,

Proxy Yapılandırması

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Yürütülecek uzak bir konfigürasyona işaret edilmesine izin veren nesne.

Özet

Alanlar

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçıları

ProxyConfiguration ()

Genel yöntemler

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Kullanılacak geçerli proxy yapılandırmasını döndürür.

boolean isProxySet ()

Proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

Alanlar

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçıları

Proxy Yapılandırması

public ProxyConfiguration ()

Genel yöntemler

Komut satırını temizle

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Parametreler
originalCommand String

İadeler
String[]

Atar
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Kullanılacak geçerli proxy yapılandırmasını döndürür.

İadeler
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

İadeler
boolean