Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konfiguracja proxy

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Obiekt, który umożliwia wskazanie zdalnej konfiguracji do wykonania.

Streszczenie

Pola

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Konstruktorzy publiczni

ProxyConfiguration ()

Metody publiczne

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Zwraca bieżącą konfigurację serwera proxy do użycia.

boolean isProxySet ()

Zwraca, czy ustawiono wartość konfiguracji serwera proxy.

Pola

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Konstruktorzy publiczni

Konfiguracja proxy

public ProxyConfiguration ()

Metody publiczne

clearCommandline

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Parametry
originalCommand String

Zwroty
String[]

Rzuty
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Zwraca bieżącą konfigurację serwera proxy do użycia.

Zwroty
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Zwraca, czy ustawiono wartość konfiguracji serwera proxy.

Zwroty
boolean