การกำหนดค่าพร็อกซี

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


วัตถุที่อนุญาตให้ชี้ไปที่การกำหนดค่าระยะไกลเพื่อดำเนินการ

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

ผู้สร้างสาธารณะ

ProxyConfiguration ()

วิธีการสาธารณะ

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

ส่งคืนการกำหนดค่าพร็อกซีปัจจุบันเพื่อใช้

boolean isProxySet ()

ส่งคืนว่ามีการตั้งค่าพร็อกซีหรือไม่

เขตข้อมูล

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

ผู้สร้างสาธารณะ

การกำหนดค่าพร็อกซี

public ProxyConfiguration ()

วิธีการสาธารณะ

บรรทัดคำสั่งที่ชัดเจน

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

พารามิเตอร์
originalCommand String

ส่งคืน
String[]

พ่น
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

ส่งคืนการกำหนดค่าพร็อกซีปัจจุบันเพื่อใช้

ส่งคืน
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

ส่งคืนว่ามีการตั้งค่าพร็อกซีหรือไม่

ส่งคืน
boolean