Plik rozszerzony

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


Rozszerzenie standardowego pliku do przenoszenia metadanych związanych z kompilacją.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)
ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget, String branch)

Metody publiczne

String getBranch ()

Zwraca metadane gałęzi.

String getBuildId ()

Zwraca metadane buildid.

String getBuildTarget ()

Zwraca docelowe metadane.

Konstruktory publiczne

Plik rozszerzony

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

Parametry
file File

buildId String

buildTarget String

Plik rozszerzony

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget, 
        String branch)

Parametry
file File

buildId String

buildTarget String

branch String

Metody publiczne

getBranch

public String getBranch ()

Zwraca metadane gałęzi.

Zwroty
String

getBuildId

public String getBuildId ()

Zwraca metadane buildid.

Zwroty
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

Zwraca docelowe metadane.

Zwroty
String