קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

קובץ מורחב

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


הרחבה של קובץ סטנדרטי לשאת מטא נתונים הקשורים לבנייה.

סיכום

בוני ציבור

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)

שיטות ציבוריות

String getBuildId ()

מחזירה את המטא נתונים של buildid.

String getBuildTarget ()

מחזירה את מטא הנתונים של היעד.

בוני ציבור

קובץ מורחב

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

פרמטרים
file File

buildId String

buildTarget String

שיטות ציבוריות

getBuildId

public String getBuildId ()

מחזירה את המטא נתונים של buildid.

החזרות
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

מחזירה את מטא הנתונים של היעד.

החזרות
String