จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ExtendedFile

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


ส่วนขยายของไฟล์มาตรฐานสำหรับสร้างข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับบิลด์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)

วิธีการสาธารณะ

String getBuildId ()

ส่งกลับข้อมูลเมตา buildid

String getBuildTarget ()

ส่งกลับข้อมูลเมตาเป้าหมาย

ผู้สร้างสาธารณะ

ExtendedFile

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

พารามิเตอร์
file File

buildId String

buildTarget String

วิธีการสาธารณะ

getBuildId

public String getBuildId ()

ส่งกลับข้อมูลเมตา buildid

คืนสินค้า
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

ส่งกลับข้อมูลเมตาเป้าหมาย

คืนสินค้า
String