HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


Uzak dosyanın https aracılığıyla indirilmesine izin veren IRemoteFileResolver uygulaması

Özet

alanlar

public static final String PROTOCOL_HTTPS

kamu inşaatçılar

HttpsRemoteFileResolver ()

Genel yöntemler

String getSupportedProtocol ()

İndirme için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

alanlar

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

kamu inşaatçılar

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

Genel yöntemler

getSupportedProtokolü

public String getSupportedProtocol ()

İndirme için desteklenen ilişkili protokolü döndürür.

İadeler
String