HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


Implementacja IRemoteFileResolver umożliwiającego zdalne pobieranie plików poprzez https

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL_HTTPS

Konstruktorzy publiczni

HttpsRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Pola

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

Konstruktorzy publiczni

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String