IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Çözümlenen dosya ve bazı meta veriler hakkında sınıf tutma bilgileri.

Özet

Kamu inşaatçıları

ResolvedFile (File resolvedFile)

Genel yöntemler

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Çözümlenen dosyanın çağrının sonunda silinip silinmeyeceği.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

Kamu inşaatçıları

ÇözülmüşDosya

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Parametreler
resolvedFile File

Genel yöntemler

Temizlemek

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Çözümlenen dosyanın çağrının sonunda silinip silinmeyeceği. Silinmemesi gereken bir dosya için false olarak ayarlayın. Örneğin: sahip olduğunuz yerel bir dosya.

Parametreler
cleanUp boolean

İadeler
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

İadeler
File

temiz olmalı

public boolean shouldCleanUp ()

İadeler
boolean