קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


מידע מחזיק בכיתה על הקובץ שנפתר וכמה מטא נתונים.

סיכום

בוני ציבור

ResolvedFile (File resolvedFile)

שיטות ציבוריות

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

האם יש למחוק את הקובץ שנפתר בסוף הפנייה או לא.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

בוני ציבור

קובץ ResolvedFile

public ResolvedFile (File resolvedFile)

פרמטרים
resolvedFile File

שיטות ציבוריות

לנקות

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

האם יש למחוק את הקובץ שנפתר בסוף הפנייה או לא. הגדר כ- false עבור קובץ שאסור למחוק. לדוגמה: קובץ מקומי שבבעלותך.

פרמטרים
cleanUp boolean

החזרות
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

החזרות
File

shouldCleanUp

public boolean shouldCleanUp ()

החזרות
boolean