LocalFileResolver

public class LocalFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.remote.LocalFileResolver


Implementacja IRemoteFileResolver , która umożliwia łączenie lokalnych plików

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL

Konstruktory publiczne

LocalFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Pola

PROTOKÓŁ

public static final String PROTOCOL

Konstruktory publiczne

LocalFileResolver

public LocalFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String

rozwiązać plik zdalny

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Parametry
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs opisujący pilota do pobrania i sposób.

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Rozstrzygnięta lokalna reprezentacja pliku.

Rzuty
BuildRetrievalError