KonfiguracjaYamlParser

public final class ConfigurationYamlParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.yaml.ConfigurationYamlParser


Parser dla konfiguracji Tradefed w stylu YAML

Streszczenie

Pola

public static final String DEPENDENCIES_KEY

public static final String PRE_SETUP_ACTION_KEY

public static final String TARGET_PREPARERS_KEY

public static final String TESTS_KEY

Konstruktory publiczne

ConfigurationYamlParser ()

Metody publiczne

void parse ( ConfigurationDef configDef, String source, InputStream yamlInput, boolean createdAsModule)

Główny punkt wejścia parsera do parsowania danego pliku YAML na obiekty Federacji Handlowej.

Pola

DEPENDENCIES_KEY

public static final String DEPENDENCIES_KEY

PRE_SETUP_ACTION_KEY

public static final String PRE_SETUP_ACTION_KEY

TARGET_PREPARERS_KEY

public static final String TARGET_PREPARERS_KEY

TESTY_KLUCZ

public static final String TESTS_KEY

Konstruktory publiczne

KonfiguracjaYamlParser

public ConfigurationYamlParser ()

Metody publiczne

analizować

public void parse (ConfigurationDef configDef, 
        String source, 
        InputStream yamlInput, 
        boolean createdAsModule)

Główny punkt wejścia parsera do parsowania danego pliku YAML na obiekty Federacji Handlowej.

Rzuty
ConfigurationException