Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


Interfejs do ładowania domyślnych obiektów, które powinny być częścią naszej konfiguracji YAML. Pozwala to na dostosowanie konfiguracji YAML do dowolnych obiektów, których potrzebujemy w oparciu o kontekst.

streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Obiekt konfiguracji ładowania do przekazywania informacji do modułu ładującego.

Metody publiczne

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Pozwala w razie potrzeby dodać dowolne obiekty domyślne.

Metody publiczne

addDefaultObjects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Pozwala w razie potrzeby dodać dowolne obiekty domyślne.

Parametry
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration