IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


YAML yapılandırmamızın parçası olması gereken varsayılan nesneleri yüklemek için arayüz. Bu, YAML yapılandırmasını bağlama göre ihtiyaç duyduğumuz nesnelerle özelleştirmemize olanak tanır.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Yükleyiciye bilgi iletmek için yükleme yapılandırma nesnesi.

Genel yöntemler

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Gerektiğinde varsayılan nesnelerin eklenmesine izin verir.

Genel yöntemler

addDefaultObjects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Gerektiğinde varsayılan nesnelerin eklenmesine izin verir.

Parametreler
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration