IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


YAML yapılandırmamızın bir parçası olması gereken varsayılan nesneleri yüklemek için arayüz. Bu, YAML yapılandırmasını bağlama dayalı olarak ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir nesneyle özelleştirmemize izin verir.

Özet

İç içe sınıflar

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Yükleyiciye bilgi iletmek için yükleme yapılandırma nesnesi.

Genel yöntemler

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Gerektiğinde herhangi bir varsayılan nesnenin eklenmesine izin verir.

Genel yöntemler

addDefaultObjects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Gerektiğinde herhangi bir varsayılan nesnenin eklenmesine izin verir.

parametreler
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration