IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


Interfejs do ładowania domyślnych obiektów, które powinny być częścią naszej konfiguracji YAML. Pozwala to dostosować konfigurację YAML za pomocą dowolnych obiektów, których potrzebujemy w oparciu o kontekst.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Ładowanie obiektu konfiguracji do przekazywania informacji do modułu ładującego.

Metody publiczne

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Umożliwia dodanie dowolnych obiektów domyślnych w razie potrzeby.

Metody publiczne

dodaj obiekty domyślne

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Umożliwia dodanie dowolnych obiektów domyślnych w razie potrzeby.

Parametry
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration