YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


Pomocnik w analizowaniu informacji o biegaczu testowym z konfiguracji YAML Tradefed.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Metody publiczne

getClassesAndOptions ()

Konstruktory publiczne

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Parametry
objList

Metody publiczne

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

Zwroty