TestDependencyResolver

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Pomocnik do rozwiązywania zależności w razie potrzeby.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TestDependencyResolver ()

Metody publiczne

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Rozwiąż pojedynczą zależność na podstawie pewnego kontekstu.

Konstruktory publiczne

TestDependencyResolver

public TestDependencyResolver ()

Metody publiczne

rozwiązać zależność od kontekstu

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Rozwiąż pojedynczą zależność na podstawie pewnego kontekstu.

Parametry
dependency File : zależność do rozwiązania.

build IBuildInfo : tworzone informacje o bieżącej kompilacji.

context IInvocationContext : kontekst wywołania.

Zwroty
File Rozwiązana zależność lub null, jeśli nierozwiązana.

Rzuty
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError