Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Test DependencyResolver

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Pomocnik do rozwiązywania zależności w razie potrzeby.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestDependencyResolver ()

Metody publiczne

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Rozwiąż pojedynczą zależność na podstawie pewnego kontekstu.

Konstruktorzy publiczni

Test DependencyResolver

public TestDependencyResolver ()

Metody publiczne

resolveDependencyFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Rozwiąż pojedynczą zależność na podstawie pewnego kontekstu.

Parametry
dependency File : zależność do rozwiązania.

build IBuildInfo : bieżące informacje o kompilacji, które są tworzone.

context IInvocationContext : kontekst wywołania.

Zwroty
File Rozwiązana zależność lub null, jeśli nie została rozwiązana.

Rzuty
BuildRetrievalError