Pil Sıcaklığı

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


Özet

Kamu inşaatçıları

BatteryTemperature ()

Genel yöntemler

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Cihazın pil sıcaklığını santigrat derece cinsinden alın.

Kamu inşaatçıları

Pil Sıcaklığı

public BatteryTemperature ()

Genel yöntemler

getBatterySıcaklık

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Cihazın pil sıcaklığını santigrat derece cinsinden alın.

YAPILACAK: ddmlib IDevice#getBatteryTemperature() olarak uygulayın

Parametreler
device IDevice

İadeler
Integer Cihazın santigrat derece cinsinden sıcaklığı. Kullanılamıyorsa dönüş değeri 0'dır.