อุณหภูมิแบตเตอรี่

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.อุณหภูมิแบตเตอรี่


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

BatteryTemperature ()

วิธีการสาธารณะ

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

รับอุณหภูมิแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เป็นองศาเซลเซียส

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุณหภูมิแบตเตอรี่

public BatteryTemperature ()

วิธีการสาธารณะ

รับอุณหภูมิแบตเตอรี่

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

รับอุณหภูมิแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เป็นองศาเซลเซียส

สิ่งที่ต้องทำ: ใช้งานเป็น ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

พารามิเตอร์
device IDevice

การส่งคืน
Integer อุณหภูมิของอุปกรณ์เป็นองศาเซลเซียส ถ้าไม่พร้อมใช้งาน ค่าที่ส่งคืนจะเป็น 0