טמפרטורת סוללה

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperatur


סיכום

בנאים ציבוריים

BatteryTemperature ()

שיטות ציבוריות

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

קבל את טמפרטורת הסוללה של המכשיר, במעלות צלזיוס.

בנאים ציבוריים

טמפרטורת סוללה

public BatteryTemperature ()

שיטות ציבוריות

getBatteryTemperature

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

קבל את טמפרטורת הסוללה של המכשיר, במעלות צלזיוס.

TODO: יישם כ-ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

פרמטרים
device IDevice

החזרות
Integer טמפרטורת המכשיר, במעלות צלזיוס. אם אינו זמין, ערך ההחזרה הוא 0.