Stan przydziału urządzenia

public final enum DeviceAllocationState
extends Enum< DeviceAllocationState >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState >
com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState


Reprezentuje stan alokacji urządzenia z perspektywy IDeviceManager

Streszczenie

Wylicz wartości

DeviceAllocationState Allocated

urządzenie jest aktualnie przydzielone do testu

DeviceAllocationState Available

urządzenie jest dostępne do przydzielenia do testu

DeviceAllocationState Checking_Availability

urządzenie jest obecnie sprawdzane pod kątem responsywności

DeviceAllocationState Ignored

Urządzenie nie pasuje do globalnego filtra urządzeń i zostanie zignorowane przez ten TF

DeviceAllocationState Unavailable

urządzenie jest widoczne przez adb, ale jest w stanie błędu, który uniemożliwia uruchomienie testów

DeviceAllocationState Unknown

początkowy stan urządzenia - nie powinien tu przebywać zbyt długo

Metody publiczne

DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)
static DeviceAllocationState valueOf (String name)
static final DeviceAllocationState[] values ()

Wylicz wartości

Asygnowany

public static final DeviceAllocationState Allocated

urządzenie jest aktualnie przydzielone do testu

Dostępny

public static final DeviceAllocationState Available

urządzenie jest dostępne do przydzielenia do testu

Sprawdzanie dostępności

public static final DeviceAllocationState Checking_Availability

urządzenie jest obecnie sprawdzane pod kątem responsywności

Ignorowane

public static final DeviceAllocationState Ignored

Urządzenie nie pasuje do globalnego filtra urządzeń i zostanie zignorowane przez ten TF

Niedostępne

public static final DeviceAllocationState Unavailable

urządzenie jest widoczne przez adb, ale jest w stanie błędu, który uniemożliwia uruchomienie testów

Nieznany

public static final DeviceAllocationState Unknown

początkowy stan urządzenia - nie powinien tu przebywać zbyt długo

Metody publiczne

handleDeviceEvent

public DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)

Parametry
event DeviceEvent

Zwroty
DeviceAllocationState

wartość

public static DeviceAllocationState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceAllocationState

wartości

public static final DeviceAllocationState[] values ()

Zwroty
DeviceAllocationState[]