Cihaz Tahsis Durumu

public final enum DeviceAllocationState
extends Enum< DeviceAllocationState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState >
com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState


IDeviceManager perspektifinden cihazın tahsis durumunu temsil eder

Özet

Numaralandırma değerleri

DeviceAllocationState Allocated

cihaz şu anda bir teste tahsis edilmiş durumda

DeviceAllocationState Available

cihaz bir teste tahsis edilmeye hazır

DeviceAllocationState Checking_Availability

cihaz şu anda yanıt verme açısından kontrol ediliyor

DeviceAllocationState Ignored

Cihaz genel cihaz filtresiyle eşleşmiyor ve bu TF tarafından yok sayılacak

DeviceAllocationState Unavailable

cihaz adb aracılığıyla görülebiliyor ancak testleri çalıştırmasını engelleyen bir hata durumunda

DeviceAllocationState Unknown

bir cihazın başlangıç ​​durumu - burada uzun süre kalmamalı

Genel yöntemler

DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)
static DeviceAllocationState valueOf (String name)
static final DeviceAllocationState[] values ()

Numaralandırma değerleri

Tahsis Edildi

public static final DeviceAllocationState Allocated

cihaz şu anda bir teste tahsis edilmiş durumda

Mevcut

public static final DeviceAllocationState Available

cihaz bir teste tahsis edilmeye hazır

Kullanılabilirliği kontrol ediliyor

public static final DeviceAllocationState Checking_Availability

cihaz şu anda yanıt verme açısından kontrol ediliyor

Yoksayıldı

public static final DeviceAllocationState Ignored

Cihaz genel cihaz filtresiyle eşleşmiyor ve bu TF tarafından yok sayılacak

Kullanım dışı

public static final DeviceAllocationState Unavailable

cihaz adb aracılığıyla görülebiliyor ancak testleri çalıştırmasını engelleyen bir hata durumunda

Bilinmeyen

public static final DeviceAllocationState Unknown

bir cihazın başlangıç ​​durumu - burada uzun süre kalmamalı

Genel yöntemler

tanıtıcıAygıtEtkinliği

public DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)

Parametreler
event DeviceEvent

İadeler
DeviceAllocationState

değeri

public static DeviceAllocationState valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
DeviceAllocationState

değerler

public static final DeviceAllocationState[] values ()

İadeler
DeviceAllocationState[]