DeviceDisconnectedException

public class DeviceDisconnectedException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceDisconnectedException


Bir cihaza aktarım türü üzerinden artık erişilemediğinde oluşur; örneğin cihaz artık USB veya TCP/IP bağlantısı üzerinden görünmüyorsa

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.