Stan składania urządzenia

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


Reprezentacja stanu składania urządzenia zwrócona przez „cmd device_state print-states”.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

Metody publiczne

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

Konstruktory publiczne

Stan składania urządzenia

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

Parametry
identifier long

name String

Metody publiczne

porównać do

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

Parametry
o DeviceFoldableState

Zwroty
int

równa się

public boolean equals (Object obj)

Parametry
obj Object

Zwroty
boolean

getIdentifier

public long getIdentifier ()

Zwroty
long

HashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String