קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

DeviceManager.FastbootDevice

public static class DeviceManager.FastbootDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.DeviceManager.FastbootDevice


ייצוג של מכשיר במצב Fastboot.

סיכום

בנאים ציבוריים

FastbootDevice (String serial)

שיטות ציבוריות

boolean isFastbootD ()
void setFastbootd (boolean isFastbootd)

בנאים ציבוריים

FastbootDevice

public FastbootDevice (String serial)

פרמטרים
serial String

שיטות ציבוריות

isFastbootD

public boolean isFastbootD ()

החזרות
boolean

setFastbootd

public void setFastbootd (boolean isFastbootd)

פרמטרים
isFastbootd boolean

,

DeviceManager.FastbootDevice

public static class DeviceManager.FastbootDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.DeviceManager.FastbootDevice


ייצוג של מכשיר במצב Fastboot.

סיכום

בנאים ציבוריים

FastbootDevice (String serial)

שיטות ציבוריות

boolean isFastbootD ()
void setFastbootd (boolean isFastbootd)

בנאים ציבוריים

FastbootDevice

public FastbootDevice (String serial)

פרמטרים
serial String

שיטות ציבוריות

isFastbootD

public boolean isFastbootD ()

החזרות
boolean

setFastbootd

public void setFastbootd (boolean isFastbootd)

פרמטרים
isFastbootd boolean