Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

DeviceNotAvailableException

public class DeviceNotAvailableException
extends HarnessException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException


Bir cihaz artık test için uygun olmadığında atılır. örneğin cihazla olan adb bağlantısı kesildi, cihaz komutlara yanıt vermeyi durdurdu, vb.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceNotAvailableException ()

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

DeviceNotAvailableException (String msg)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

DeviceNotAvailableException (String msg, String serial)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

DeviceNotAvailableException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

DeviceNotAvailableException (String msg, Throwable cause, String serial)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

DeviceNotAvailableException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

Genel yöntemler

String getSerial ()

İstisnayla ilişkili aygıtın Seri İadesi.

Kamu inşaatçıları

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException ()

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı.
Bunun yerine DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

DeviceNotAvailableException oluşturur.

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg)

Bu yapıcı kullanımdan kaldırıldı.
Bunun yerine DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) ​​kullanın.

DeviceNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        String serial)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası

errorId ErrorIdentifier : bu hatanın hata tanımlayıcısı.

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : istisna ile ilgili cihazın seri numarası

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

DeviceNotAvailableException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : istisna ile ilgili cihazın seri numarası

errorId ErrorIdentifier : bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Genel yöntemler

getSeri

public String getSerial ()

İstisnayla ilişkili aygıtın Seri İadesi.

İadeler
String