Cihaz Özellikleri

public class DeviceProperties
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceProperties


Cihaz tarafı özellik adları için ortak sabit tanımlar

Özet

Alanlar

public static final String BOARD

cihaz kartı için özellik adı

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

cihazın önyükleme nedeni geçmişi için özellik adı

public static final String BRAND

cihaz markası için özellik adı

public static final String BUILD_ALIAS

yapı adının takma adı için özellik adı

public static final String BUILD_CODENAME

cihazın yapı kod adı için özellik adı.

public static final String BUILD_FLAVOR

cihaz yapısının tadı için özellik adı

public static final String BUILD_HEADLESS

cihazın başsız olup olmadığına ilişkin özellik adı

public static final String BUILD_ID

cihazın yapı kimliği için özellik adı

public static final String BUILD_TAGS

cihazın yapı etiketleri için özellik adı

public static final String BUILD_TYPE

yapı türü için özellik adı

public static final String FIRST_API_LEVEL

Cihazda ilk olarak gönderilen SDK sürümünün özellik adı.

public static final String HARDWARE

cihaz donanımı için özellik adı

public static final String HARDWARE_REVISION

donanım revizyonunun özellik adı.

public static final String PRODUCT

cihaz ürün adı için özellik adı

public static final String RELEASE_VERSION

cihazın yayın sürümü için özellik adı, örneğin Android Pie için sürüm 9

public static final String SDK_VERSION

SDK sürümünü belirten özel ad

public static final String VARIANT

cihaz varyantını belirten özel ad (örn. flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

Cihaz varyantını belirtmek için eski özellik adı (örn. flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

Cihaz varyantını belirtmek için eski O-MR1 özellik adı (örn. flo vs dev)

Kamu inşaatçıları

DeviceProperties ()

Alanlar

PANO

public static final String BOARD

cihaz kartı için özellik adı

BOOT_REASON_HISTORY

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

cihazın önyükleme nedeni geçmişi için özellik adı

MARKA

public static final String BRAND

cihaz markası için özellik adı

BUILD_ALIAS

public static final String BUILD_ALIAS

yapı adının takma adı için özellik adı

BUILD_CODENNAME

public static final String BUILD_CODENAME

cihazın yapı kod adı için özellik adı. Örnek: S

BUILD_FLAVOR

public static final String BUILD_FLAVOR

cihaz yapısının tadı için özellik adı

BUILD_HEADLESS

public static final String BUILD_HEADLESS

cihazın başsız olup olmadığına ilişkin özellik adı

BUILD_ID

public static final String BUILD_ID

cihazın yapı kimliği için özellik adı

BUILD_TAGS

public static final String BUILD_TAGS

cihazın yapı etiketleri için özellik adı

BUILD_TYPE

public static final String BUILD_TYPE

yapı türü için özellik adı

FIRST_API_LEVEL

public static final String FIRST_API_LEVEL

Cihazda ilk olarak gönderilen SDK sürümünün özellik adı.

DONANIM

public static final String HARDWARE

cihaz donanımı için özellik adı

HARDWARE_REVISION

public static final String HARDWARE_REVISION

donanım revizyonunun özellik adı.

ÜRÜN

public static final String PRODUCT

cihaz ürün adı için özellik adı

RELEASE_VERSION

public static final String RELEASE_VERSION

cihazın yayın sürümü için özellik adı, örneğin Android Pie için sürüm 9

SDK_VERSION

public static final String SDK_VERSION

SDK sürümünü belirten özel ad

VARYANT

public static final String VARIANT

cihaz varyantını belirten özel ad (örn. flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

Cihaz varyantını belirtmek için eski özellik adı (örn. flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_O_MR1

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

Cihaz varyantını belirtmek için eski O-MR1 özellik adı (örn. flo vs dev)

Kamu inşaatçıları

Cihaz Özellikleri

public DeviceProperties ()