DeviceRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Zgłaszane, gdy działanie urządzenia nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Na przykład: oczekuje się, że „pm list users” zwróci listę użytkowników, brak tego powinien zostać zgłoszony jako wyjątek DeviceRuntimeException, ponieważ coś poszło bardzo nie tak.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

Konstruktory publiczne

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

Parametry
msg String : opisowy komunikat o błędzie dotyczący błędu.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceRuntimeException .

Parametry
msg String : opisowy komunikat o błędzie dotyczący błędu

t Throwable : Throwable , który powinien być opakowany w DeviceRuntimeException .

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.