DeviceRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Bir cihaz eylemi beklenen sonuçlarla sonuçlanmadığında atılır.

Örneğin: 'pm list users' ifadesinin büyük ölçüde kullanıcı listesini döndürmesi beklenir, bunun yapılmaması, bir şeyler çok ters gittiği için DeviceRuntimeException olarak yükseltilmelidir.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

kamu inşaatçılar

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

parametreler
msg String : hatanın açıklayıcı bir hata mesajı.

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorize eden ErrorIdentifier .

DeviceRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceRuntimeException oluşturur.

parametreler
msg String : hatanın açıklayıcı bir hata mesajı

t Throwable : DeviceRuntimeException içinde sarmalanması gereken Throwable .

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorize eden ErrorIdentifier .