DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType

public static final enum DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType
extends Enum< DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType >
com.android.tradefed.device.DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType


รองรับอุปกรณ์ตัวยึดประเภทต่างๆ ที่เป็นไปได้

สรุป

ค่าแจงนับ

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType EXISTING_DEVICE

อุปกรณ์จริงหรือเสมือนเริ่มทำงานแล้ว ไม่ใช่ประเภทตัวยึดตำแหน่ง

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType GCE_DEVICE

ใช้ตัวยึดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ระยะไกลที่ซ้อนกันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_EMULATOR

จัดสรรโปรแกรมจำลองที่ทำงานในเครื่องสำหรับการทดสอบ

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_VIRTUAL_DEVICE

จัดสรรอุปกรณ์เสมือนที่ทำงานบน localhost

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType NULL_DEVICE

ตัวยึดตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องจัดสรรอุปกรณ์

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType REMOTE_DEVICE

ใช้ตัวยึดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ระยะไกลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType TCP_DEVICE

ใช้ตัวยึดสำหรับอุปกรณ์ระยะไกลที่จะเชื่อมต่อในภายหลัง

วิธีการสาธารณะ

Class<?> getRequiredClass ()
static DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType valueOf (String name)
static final DeviceRequestedType[] values ()

ค่าแจงนับ

ที่มีอยู่_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType EXISTING_DEVICE

อุปกรณ์จริงหรือเสมือนเริ่มทำงานแล้ว ไม่ใช่ประเภทตัวยึดตำแหน่ง

GCE_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType GCE_DEVICE

ใช้ตัวยึดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ระยะไกลที่ซ้อนกันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

LOCAL_EMULATOR

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_EMULATOR

จัดสรรโปรแกรมจำลองที่ทำงานในเครื่องสำหรับการทดสอบ

LOCAL_VIRTUAL_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_VIRTUAL_DEVICE

จัดสรรอุปกรณ์เสมือนที่ทำงานบน localhost

NULL_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType NULL_DEVICE

ตัวยึดตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องจัดสรรอุปกรณ์

รีโมท_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType REMOTE_DEVICE

ใช้ตัวยึดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ระยะไกลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

TCP_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType TCP_DEVICE

ใช้ตัวยึดสำหรับอุปกรณ์ระยะไกลที่จะเชื่อมต่อในภายหลัง

วิธีการสาธารณะ

getRequiredClass

public Class<?> getRequiredClass ()

การส่งคืน
Class<?>

มูลค่าของ

public static DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType

ค่านิยม

public static final DeviceRequestedType[] values ()

การส่งคืน
DeviceRequestedType[]