Cihaz Yanıt Vermiyor İstisna

public class DeviceUnresponsiveException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceUnresponsiveException


Cihazın adb tarafından görülebildiğini ancak yanıt vermediğini (yani komutların zaman aşımına uğradığını, önyükleme yapmadığını vb.) belirten DeviceNotAvailableException uzmanlığı

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

Cihaz Yanıt Vermiyor İstisna

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

Cihaz Yanıt Vermiyor İstisna

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.

Cihaz Yanıt Vermiyor İstisna

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

Cihaz Yanıt Vermiyor İstisna

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : İlgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : Bu hatanın hata tanımlayıcısı.