IConfigurableVirtualDevice

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Muhtemelen önceden yapılandırılmış bir sanal cihaz bilgisi (ana bilgisayar IP'si, ana bilgisayar kullanıcısı, bağlantı noktaları ofseti vb.) hakkında bilgi sağlayan bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

default Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen aygıt numarası uzaklığını döndürür, aygıt numarası uzaklığı ayarlanmamışsa null değerini döndürür.

default String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

default String getKnownUser ()

Varsa bilinen kullanıcıyı döndürür, bilinen kullanıcı yoksa null değerini döndürür.

Genel yöntemler

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen aygıt numarası uzaklığını döndürür, aygıt numarası uzaklığı ayarlanmamışsa null değerini döndürür.

İadeler
Integer

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String

getKnownUser

public String getKnownUser ()

Varsa bilinen kullanıcıyı döndürür, bilinen kullanıcı yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String