IConfigurableVirtualDevice

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Interfejs dostarczający informacji o ewentualnie wstępnie skonfigurowanych urządzeniach wirtualnych (adres IP hosta, użytkownik hosta, przesunięcie portów itp.).

Streszczenie

Metody publiczne

default Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne, zwraca wartość null, jeśli przesunięcie numeru urządzenia nie jest ustawione.

default String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

default String getKnownUser ()

Zwraca znanego użytkownika, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany żaden użytkownik.

Metody publiczne

pobierzDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne, zwraca wartość null, jeśli przesunięcie numeru urządzenia nie jest ustawione.

Zwroty
Integer

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Zwroty
String

poznaj użytkownika

public String getKnownUser ()

Zwraca znanego użytkownika, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany żaden użytkownik.

Zwroty
String