IConfigurableVirtualDevice

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Önceden yapılandırılmış olabilecek sanal cihaz bilgileri (ana makine ip'si, ana makine kullanıcısı, bağlantı noktası uzaklığı vb.) hakkında bilgi sağlayan arayüz.

Özet

Herkese açık yöntemler

default Integer getDeviceNumOffset()

Varsa bilinen cihaz numarası ofsetini ve cihaz numarası ofseti ayarlanmadıysa null değerini döndürür.

default String getKnownDeviceIp()

Varsa bilinen ilişkilendirilmiş IP'yi, bilinen bir IP adresi yoksa boş döndürür.

default String getKnownUser()

Varsa bilinen kullanıcıyı, bilinen bir kullanıcı yoksa null değerini döndürür.

Herkese açık yöntemler

getDeviceNumOfset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen cihaz numarası ofsetini ve cihaz numarası ofseti ayarlanmadıysa null değerini döndürür.

İlerlemeler
Integer

BilinenCihazIp

public String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkilendirilmiş IP'yi, bilinen bir IP adresi yoksa boş döndürür.

İlerlemeler
String

BilinenKullanıcı

public String getKnownUser ()

Varsa bilinen kullanıcıyı, bilinen bir kullanıcı yoksa null değerini döndürür.

İlerlemeler
String