จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


ผู้ฟังสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ fastboot

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void stateUpdated ()

โทรกลับเมื่อสถานะ fastboot ได้รับการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด

วิธีการสาธารณะ

stateUpdated

public abstract void stateUpdated ()

โทรกลับเมื่อสถานะ fastboot ได้รับการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด