IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


Fastboot durumu değişiklikleri için bir dinleyici.

Özet

Genel yöntemler

abstract void stateUpdated ()

Fastboot durumu tüm cihazlar için güncellendiğinde geri arama.

Genel yöntemler

durumGüncellendi

public abstract void stateUpdated ()

Fastboot durumu tüm cihazlar için güncellendiğinde geri arama.