IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Klasa typu Runnable , która powinna zwracać znane urządzenia i ich stany. Ta klasa umożliwia IDeviceMonitor pobieranie informacji o urządzeniu z własnego wątku, co powinno uniknąć zakleszczeń, które mogą wystąpić podczas wyświetlania listy urządzeń.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceLister ()

Metody publiczne

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Konstruktory publiczne

Lista urządzeń

public DeviceLister ()

Metody publiczne

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Parametry
serial String

Zwroty
DeviceDescriptor

listaUrządzenia

public abstract  listDevices ()

Zwroty