จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IDeviceMonitor

public interface IDeviceMonitor

com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor


อินเทอร์เฟซสำหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ ตั้งใจที่จะส่งผ่านไปยังอินสแตนซ์ IDeviceManager เมื่อถึงจุดนั้น IDeviceManager จะเรียกใช้การเรียกกลับเมื่อมีการทริกเกอร์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการแคชหรือแบทช์ภายในอินสแตนซ์ IDeviceMonitor

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class IDeviceMonitor.DeviceLister

คลาสที่เหมือน Runnable ที่ควรส่งคืนอุปกรณ์ที่รู้จักและสถานะ

วิธีการสาธารณะ

abstract void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

ส่งสัญญาณ IDeviceMonitor ว่าสถานะอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง

abstract void run ()

เมธอดที่จะถูกเรียกหลังจากตั้งค่าฟิลด์ @Option ของ Monitor ทั้งหมดแล้ว

abstract void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

อนุญาตให้ตั้งค่า DeviceLister

abstract void stop ()

วิธีการที่จะเรียกเมื่อจำเป็นต้องหยุดการตรวจสอบ

วิธีการสาธารณะ

notifyDeviceStateChange

public abstract void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

ส่งสัญญาณ IDeviceMonitor ว่าสถานะอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการใช้งานควรจำกัดจำนวนการประมวลผลและการโต้ตอบของ IDeviceManager/DeviceLister ที่พวกเขาทำในวิธีนี้

พารามิเตอร์
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

วิ่ง

public abstract void run ()

เมธอดที่จะถูกเรียกหลังจากตั้งค่าฟิลด์ @Option ของ Monitor ทั้งหมดแล้ว

setDeviceLister

public abstract void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

อนุญาตให้ตั้งค่า DeviceLister หลังจากพยายามตั้งค่า Lister สำเร็จ การใช้งานอาจละทิ้งความพยายามที่ตามมาทั้งหมด

พารามิเตอร์
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

หยุด

public abstract void stop ()

วิธีการที่จะเรียกเมื่อจำเป็นต้องหยุดการตรวจสอบ