CihazSeçimi

public interface IDeviceSelection
implements IMatcher<IDevice>

com.android.tradefed.device.ICihazSeçimi


Cihaz seçim kriterleri için arayüz.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract boolean deviceRequested()
abstract boolean emulatorRequested()
abstract boolean gceDeviceRequested()
abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested()

Kullanmamız gereken cihaz türünü döndürür.

abstract Integer getBatteryLevel(IDevice device)

Belirli bir cihazın pil seviyesini alır

abstract String getDeviceProductType(IDevice device)

Belirtilen cihaz ürün türünü alır

abstract String getDeviceProductVariant(IDevice device)

Belirtilen cihazlar ürün varyantını alır

abstract getExcludeSerials()

Seri numaraları hariç tutma listesinin bir kopyasını alır

abstract getNoMatchReason()

Cihazın eşleşmeme nedenini döndürür.

abstract getProductTypes()

Ürün türü listesinin bir kopyasını alır

abstract getProperties()

Tesis listesinin haritasını döndürür

abstract getSerials(IDevice device)

Seri numaralarının bir kopyasını alır

abstract getSerials()

İstenen serilerin listesini döndürür.

abstract boolean nullDeviceRequested()
abstract void setBaseDeviceTypeRequested(IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

Kullanmamız gereken cihaz türünü belirler.

abstract void setRequireBatteryCheck(boolean requireCheck)

Pil kontrolünü yapmak isteyip istemediğimizi ayarlar.

abstract void setSerial(String... serialNumber)

Mevcut değerleri değiştirerek seri numaraları dahil etme listesini ayarlayın.

abstract boolean stubEmulatorRequested()
default boolean tcpDeviceRequested()

Herkese açık yöntemler

cihaz istendi

public abstract boolean deviceRequested ()

İlerlemeler
boolean Cihaz istendiyse true

emülatör istendi

public abstract boolean emulatorRequested ()

İlerlemeler
boolean Bir emülatör istendiyse true

gceCihaz isteğinde bulundu

public abstract boolean gceDeviceRequested ()

İlerlemeler
boolean Bir gce cihazı (diğer bir deyişle uzak cihaz) istendiyse true

getBaseDeviceTypeRequested

public abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested ()

Kullanmamız gereken cihaz türünü döndürür.

İlerlemeler
IDeviceSelection.BaseDeviceType

pil Seviyesini al

public abstract Integer getBatteryLevel (IDevice device)

Belirli bir cihazın pil seviyesini alır

Parametreler
device IDevice: IDevice

İlerlemeler
Integer cihazın pil seviyesi veya bilinmiyorsa null

getDeviceProductType

public abstract String getDeviceProductType (IDevice device)

Belirtilen cihaz ürün türünü alır

Parametreler
device IDevice: IDevice

İlerlemeler
String cihaz ürün türü; bilinmiyorsa null

getCihazÜrünVaryantı

public abstract String getDeviceProductVariant (IDevice device)

Belirtilen cihazlar ürün varyantını alır

Parametreler
device IDevice: IDevice

İlerlemeler
String Cihaz ürün varyantı veya bilinmiyorsa null

getHariç TutulacakSeriler

public abstract  getExcludeSerials ()

Seri numaraları hariç tutma listesinin bir kopyasını alır

İlerlemeler
ERROR(/Collection) seri numarası

getNoMatchNedeni

public abstract  getNoMatchReason ()

Cihazın eşleşmeme nedenini döndürür.

İlerlemeler
Seri numarasının, neden tahsis edilmemiş olduğunu gösteren harita

getProductTypes

public abstract  getProductTypes ()

Ürün türü listesinin bir kopyasını alır

İlerlemeler
ERROR(/Collection) ürün türü

getProperties

public abstract  getProperties ()

Tesis listesinin haritasını döndürür

İlerlemeler
cihaz özelliği adlarının ERROR(/Map) değeri

getSerial'lar

public abstract  getSerials (IDevice device)

Seri numaralarının bir kopyasını alır

Parametreler
device IDevice: Seçilmek üzere değerlendirilen cihazı temsil eden IDevice.

İlerlemeler
ERROR(/Collection) seri numarası

getSerial'lar

public abstract  getSerials ()

İstenen serilerin listesini döndürür.

İlerlemeler

nullCihazİİstenen

public abstract boolean nullDeviceRequested ()

İlerlemeler
boolean Boş cihaz (diğer bir deyişle, cihaz gerekli değil) istendiyse true

setBaseDeviceTypeRequested

public abstract void setBaseDeviceTypeRequested (IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

Kullanmamız gereken cihaz türünü belirler.

Parametreler
type IDeviceSelection.BaseDeviceType

setRequireBatteryCheck

public abstract void setRequireBatteryCheck (boolean requireCheck)

Pil kontrolünü yapmak isteyip istemediğimizi ayarlar.

Parametreler
requireCheck boolean

setSerial

public abstract void setSerial (String... serialNumber)

Mevcut değerleri değiştirerek seri numaraları dahil etme listesini ayarlayın.

Parametreler
serialNumber String

stubEmulatorİstenen

public abstract boolean stubEmulatorRequested ()

İlerlemeler
boolean Saplama emülatörü istendiyse true. Saplama emülatörü, yapılandırmanın bir emülatörü başlatması gerektiğinde kullanılacak yer tutucudur.

cihaz erişimi istendi

public boolean tcpDeviceRequested ()

İlerlemeler
boolean TCP cihazı (diğer adıyla Adb bağlı cihaz) istendiyse true