Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


Interfejs twórcy dla IManagedTestDevice s

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz IManagedTestDevice na podstawie przekazanego do niego IDevice .

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub wyłącz obsługę fastboot dla utworzonego urządzenia.

Metody publiczne

utwórzUrządzenie

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz IManagedTestDevice na podstawie przekazanego do niego IDevice .

Parametry
stubDevice IDevice : który zdefiniuje typ tworzonego urządzenia

Zwroty
IManagedTestDevice IManagedTestDevice utworzone na podstawie IDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub wyłącz obsługę fastboot dla utworzonego urządzenia.

Parametry
enable boolean : wartość ustaw wsparcie.