Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


Interfejs twórcy dla IManagedTestDevice s

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz IManagedTestDevice na podstawie przekazanego do niego IDevice .

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub nie obsługę szybkiego uruchamiania dla utworzonego urządzenia.

Metody publiczne

utwórz urządzenie

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz IManagedTestDevice na podstawie przekazanego do niego IDevice .

Parametry
stubDevice IDevice : który określi typ utworzonego urządzenia

Zwroty
IManagedTestDevice IManagedTestDevice utworzona baza na IDevice

ustaw Fastboot włączony

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub nie obsługę szybkiego uruchamiania dla utworzonego urządzenia.

Parametry
enable boolean : wartość ustawia wsparcie.