IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


IManagedTestDevice s için oluşturucu arabirimi

Özet

Genel yöntemler

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Kendisine iletilen IDevice dayalı olarak bir IManagedTestDevice oluşturun.

abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, IDeviceSelection options)

Spesifikasyonla eşleşen bir cihaz oluşturun

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Oluşturulan cihaz için fastboot desteğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Genel yöntemler

cihaz oluştur

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Kendisine iletilen IDevice dayalı olarak bir IManagedTestDevice oluşturun.

parametreler
stubDevice IDevice : oluşturulan cihazın türünü tanımlayacak

İadeler
IManagedTestDevice IDevice üzerinde oluşturulan bir IManagedTestDevice tabanı

istenenCihaz oluştur

public abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, 
                IDeviceSelection options)

Spesifikasyonla eşleşen bir cihaz oluşturun

parametreler
idevice IDevice

options IDeviceSelection

İadeler
IManagedTestDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Oluşturulan cihaz için fastboot desteğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

parametreler
enable boolean : değer desteği ayarlar.