קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ITestDevice.ApexInfo

public static class ITestDevice.ApexInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.ApexInfo


מחלקת struct פשוטה לאחסון מידע על APEX בודד

סיכום

שדות

public final String name

public final String sourceDir

public final long versionCode

בנאים ציבוריים

ApexInfo (String name, long versionCode, String sourceDir)
ApexInfo (String name, long versionCode)

שיטות ציבוריות

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
String toString ()

שדות

שֵׁם

public final String name

sourceDir

public final String sourceDir

versionCode

public final long versionCode

בנאים ציבוריים

ApexInfo

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode, 
        String sourceDir)

פרמטרים
name String

versionCode long

sourceDir String

ApexInfo

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode)

פרמטרים
name String

versionCode long

שיטות ציבוריות

שווים

public boolean equals (Object other)

פרמטרים
other Object

החזרות
boolean

hashcode

public int hashCode ()

החזרות
int

toString

public String toString ()

החזרות
String