Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ITestDevice.MountPointInfo

public static class ITestDevice.MountPointInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.MountPointInfo


Prosta klasa struktury do przechowywania informacji o pojedynczym punkcie montowania

Streszczenie

Pola

public String filesystem

public String mountpoint

public options

public String type

Konstruktorzy publiczni

MountPointInfo ()

Prosty konstruktor

MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options) MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options)

Konstruktor wygodny do ustawiania wszystkich członków

Metody publiczne

static splitMountOptions (String options)
String toString ()

Pola

system plików

public String filesystem

punkt montowania

public String mountpoint

opcje

public options

rodzaj

public String type

Konstruktorzy publiczni

Informacje o punkcie montażu

public MountPointInfo ()

Prosty konstruktor

Informacje o punkcie montażu

public MountPointInfo (String filesystem, 
        String mountpoint, 
        String type, 
         options)

Konstruktor wygodny do ustawiania wszystkich członków

Parametry
filesystem String

mountpoint String

type String

options

Metody publiczne

splitMountOptions

public static splitMountOptions (String options)

Parametry
options String

Zwroty

toString

public String toString ()

Zwroty
String