קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


פעולת DeviceAction להפעלת DeviceAction 'adb ....' של מערכת ההפעלה.

סיכום

שיטות ציבוריות

boolean run ()

שיטות ציבוריות

לָרוּץ

public boolean run ()

החזרות
boolean

זורק
TimeoutException