จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


DeviceAction สำหรับเรียกใช้คำสั่ง OS 'adb .... '

สรุป

วิธีการสาธารณะ

boolean run ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public boolean run ()

ผลตอบแทน
boolean

พ่น
TimeoutException