קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

NativeDevice.AdbShellAction

protected class NativeDevice.AdbShellAction
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbShellAction


סיכום

שיטות ציבוריות

boolean run ()

שיטות ציבוריות

לָרוּץ

public boolean run ()

החזרות
boolean

זורק
TimeoutException