Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

NativeDevice.AdbShellAction

protected class NativeDevice.AdbShellAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbShellAction


Özet

Herkese açık yöntemler

boolean run ()

Herkese açık yöntemler

Çalıştırmak

public boolean run ()

İadeler
boolean

Atar
TimeoutException